Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19559
Title: Từ phạm trù "nhân" của Nho giáo đến phạm trù "nhân" trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Authors: Phan, Mạnh Toàn
Keywords: Nho giáo;Nhân;phạm trù;tư tưởng;đạo đức;Hồ Chí Minh
Issue Date: 2014
Publisher: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam
Description: tr. 47-53
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19559
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Từ phạm trù nhân của Nho giáo đến phạm trù nhân trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.pdf
  • Description : 
  • Size : 534.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.