Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19562
Title: Thử tìm mô hình phát triển Phật giáo Việt Nam từ bối cảnh lịch sử thời hoà thượng Thích Tố Liên
Authors: Thích Đồng, Bổn
Keywords: Phật giáo;Việt Nam;Thích Tố Liên;Lịch sử
Issue Date: 2007
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Description: tr. 39-43
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19562
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thử tìm mô hình phát triển Phật giáo Việt Nam từ bối cảnh lịch sử thời hoà thượng Thích Tố Liên.pdf
  • Description : 
  • Size : 109.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.