Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19575
Title: Nghiên cứu ứng dụng một số cảm biến không điện sang điện : Đề tài NCKH. QT.01.03
Authors: Phạm, Quốc Triệu
Nguyễn, Thế Nghĩa
Nguyễn, Vinh Quang
Keywords: Cảm biến;Cảm biến điện;Vật lý ứng dụng;Đo lường
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: ảm biến có thể áp dụng để đo khối lượng và đo nhiệt độ tự động Nếu được cấp thêm kinh phí, quy mô nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển, có thể đưa thành sản phẩm Thiết kế xây dựng cảm biến, thử nghiệm các phương pháp thu nhận Đo đạc, hiệu chỉnh các thông số cảm biến;Thử phép đo và xử lý tự động ;Chế thử thiết bị và đánh giá khả năng ứng dụng Đề tài nghiên cứu hiệu ứng trong một số cảm biến, xử lý số liệu thực nghiệm thu thập từ trước tới nay Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Khảo sát hiệu ứng trung gian Thử nghiệm áp dụng một số tín hiệu thường gặp vào cảm biến Tìm hiểu tính năng của một số loại cảm biến không điện sang điện Đưa ra một số kết luận về quá trình thử nghiệm áp dụng và đánh giá khả năng đưa ra thiết bị ở dạng thành phẩm 02 báo cáo khoa học Hướng dẫn 04 khoá luận cử nhân Nghiên cứu kiểm chứng trên 02 loại cảm biến: dịch chuyển và nhiệt độ Thử nghiệm khai thác cảm biến trong các phép đo : lực, mức nước, dãn nở, áp suất, bức xạ...;Nghiên cứu chế thử thiết bị gắn với cảm biến; Hiệu chỉnh đo đạc, xử lý số liệu
Description: 7 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19575
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00127.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.