Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19585
Title: Nghiên cứu thiết kế chế tạo modem vô tuyến theo chuẩn 802.11b : Đề tài NCKH. QC.09.10
Authors: Trịnh, Anh Vũ
Nguyễn, Viết Kính
Trần, Thị Thúy Quỳnh
Nguyễn, Thị Quyên
Vũ, Xuân Thắng
Tạ, Đức Tuyên
Keywords: Vô tuyến điện;Chuẩn 802.11b;Modem
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa theo chuẩn 802.11b thiết kế và thử nghiệm modem vô tuyến đơn giản. Các kết quả đạt được: Kết quả phục vụ thực tế (1 phần mềm thiết kế và 1 phần mềm nhúng (file.bit)); Kết quả nâng cao tiềm lực khoa học (Nâng cao tiềm lực nhóm nghiên cứu thông qua các phần việc thực hiện)
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19585
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000020.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.