Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19587
Title: Về “Tam giáo đồng nguyên” ở Trung Quốc
Authors: Mai, Thanh Hải
Keywords: Tam giáo đồng nguyên;Trung Quốc
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo
Description: tr. 54-60
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19587
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tam giáo đồng nguyên Một phức thể tinh thần độc đáo Việt Nam.pdf
  • Description : 
  • Size : 186.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.