Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19592
Title: Hệ động lực ngẫu nhiên suy biến và áp dụng : Đề tài NCKH. QT01-01
Authors: Nguyễn, Hữu Dư
Lê, Công Lợi
Nguyễn, Duy Tiến
Phạm, Kỳ Anh
Keywords: Bài toán Cauchy;Hệ động lực ngẫu nhiên;Toán học
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy cho hệ sai phân ẩn tuyến tính. Đồng thời đề cập đến tính chất động lực của hệ và chứng minh điều kiện để tồn tại nghiệm bị chặn trên toàn trục số. Chỉ ra quá trình sai phân một hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 sẽ dẫn đến phương trình sai phân có chỉ số 1 và nghiệm phương trình sai phân sẽ hội tụ về nghiệm của phương trình vi phân khi bước sai phân dần đến 0
Description: 7 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19592
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00275.pdf
  • Description : 
  • Size : 26.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.