Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19615
Title: Tư tưởng Phật giáo trong truyện Tấm Cám
Authors: Lê Thị, Huệ
Keywords: Phật giáo;Tấm Cám;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
Description: tr. 30-35
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19615
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tư tưởng Phật giáo trong tuyện Tấm Cám.pdf
  • Description : 
  • Size : 314.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.