Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐoàn, Văn Khái-
dc.contributor.authorBùi, Ngọc Dũng-
dc.date.accessioned2017-03-21T02:18:36Z-
dc.date.available2017-03-21T02:18:36Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBùi, N. D. (2009). Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19883-
dc.description.abstractLàm rõ những nội dung cơ bản về kinh tế tri thức; bản chất, đặt điểm, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức. Lý giải vai trò của giáo dục đại học trong kinh tế tri thức, phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, phát triển giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức: nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập; phát triển qui mô gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học; tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trong giáo dục đại họcen_US
dc.format.extent17 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
dc.subjectKinh tế tri thứcen_US
dc.subjectTri thứcen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleKinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01518.pdf
  • Size : 369,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐoàn, Văn Khái-
  dc.contributor.authorBùi, Ngọc Dũng-
  dc.date.accessioned2017-03-21T02:18:36Z-
  dc.date.available2017-03-21T02:18:36Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationBùi, N. D. (2009). Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19883-
  dc.description.abstractLàm rõ những nội dung cơ bản về kinh tế tri thức; bản chất, đặt điểm, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức. Lý giải vai trò của giáo dục đại học trong kinh tế tri thức, phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, phát triển giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức: nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập; phát triển qui mô gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học; tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trong giáo dục đại họcen_US
  dc.format.extent17 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dục đại họcen_US
  dc.subjectKinh tế tri thứcen_US
  dc.subjectTri thứcen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleKinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01518.pdf
  • Size : 369,84 kB

  • Format : Adobe PDF