Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19886
Title: Mô hình toán học và thuật toán giải số một lớp các bài toán biên trong thủy động lực học, trong truyền tải, khuếch tán và ô nhiễm môi trường : Đề tài NCKH. QG.04.29
Authors: Trần, Huy Hổ
Nguyễn, Thuỷ Thanh
Phan, Ngọc Vinh
Keywords: Mô hình toán học;Quá trình truyền tải vật chất;Rừng ngập mặn;Toán học ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tập trung nghiên cứu về mặt lý thuyết một vài mô hình toán học, nhằm mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong không khí, trong môi trường nước. Qua đó, thấy sự liên quan chặt chẽ giữa những hiện tượng xói lở bờ biển với những khu rừng ngập mặn và đề xuất một mô hình toán học nghiên cứu sự phát triển của rừng ngập mặn thông qua sự lan toả của sóng biển, của đất, của nước và của hạt cây trong khu vực có rừng Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hành Xây dựng mô hình toán học về sự lan toả cây giống trong một khu rừng ngập mặn và giải số (với số liệu giả định) việc phát triển của rừng ngập mặn
Description: 18 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19886
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00643.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.