Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19895
Title: Ứng dụng bộ xử lý tín hiệu số TMS 320C5416 chống nhiễu xuyên biểu tượng trong điều chế đa sóng mang
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Vật lý;Tín hiệu số;Đa sóng mang
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 28 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19895
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00644.pdf
  • Description : 
  • Size : 40.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.