Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
dc.date.accessioned2017-03-21T14:38:43Z-
dc.date.available2017-03-21T14:38:43Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationVũ, Văn Quân. (2001). Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20471-
dc.description.abstractSự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.-
dc.format.extent12 tr.-
dc.language.isootheren_US
dc.language.isovi-
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectNông nghiệpen_US
dc.subjectThời Lýen_US
dc.titleMấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)en_US
dc.typeWorking Paperen_US
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_01296.PDF
  • Size : 4,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
  dc.date.accessioned2017-03-21T14:38:43Z-
  dc.date.available2017-03-21T14:38:43Z-
  dc.date.issued2001-
  dc.identifier.citationVũ, Văn Quân. (2001). Mấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20471-
  dc.description.abstractSự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế (1009), dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long(1010) đã mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia độc lập người Việt. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp thời kỳ thịnh vượng này là hệ quả của hàng loạt các nhân tố và các chính sách tích cực từ nhà nước.-
  dc.format.extent12 tr.-
  dc.language.isootheren_US
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectNông nghiệpen_US
  dc.subjectThời Lýen_US
  dc.titleMấy phác hoạ về tình hình nông nghiệp thời Lý(1009-1225)en_US
  dc.typeWorking Paperen_US
  Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)


 • KY_01296.PDF
  • Size : 4,84 MB

  • Format : Adobe PDF