Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20591
Title: BIến đổi địa hình Karst khu di sản Vịnh Hạ Long - Những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý, bảo tồn
Authors: Nguyễn, Hiệu
Đặng, Văn Bào
Đỗ, Trung Hiếu
Trần, Văn Hiến
Keywords: Vịnh Hạ Long;Địa hình Karst
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ 2 vào năm 2000 bởi những giá trị đặc thù về địa chất, địa mạo. Các đảo - núi sót đá vôi trên và dưới mực nước biển tạo nên ở đây các kiểu địa hình karst và hang động nổi tiếng thế giới. Những đảo đá vôi với hình thù độc đáo, như hòn Con Cóc, hòn Gà Trọi, hòn Thiên Nga... hay những hang động nổi tiếng, như hang Đầu Gỗ, Mê Cung, Bồ Nâu, Thiên Cung... đã trở thành một hợp phần quan trọng trong quần thể du lịch nổi tiếng của khu di sản. Song, những giá trị tự nhiên đó không phải là vĩnh cửu, chúng luôn biến đổi theo không gian, thời gian, và rõ ràng đang bị biến đổi nhanh hơn bởi những tác động của con người.
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20591
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 7.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.