Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20600
Title: Giao lưu văn hóa ở Nam Bộ và vai trò của nó trong sự phát triển văn hóa Nam Bộ
Authors: Trần, Ngọc Thêm
Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư.
Keywords: Văn hóa;Giao lưu văn hóa;Nam Bộ
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, Ngọc Thêm. (2013). Giao lưu văn hóa ở Nam Bộ và vai trò của nó trong sự phát triển văn hóa Nam Bộ. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ tư.
Abstract: Việt Nam hiện nay đang nằm trong giai đoạn chuyển tiếp từ văn hóa nông thôn sang văn hóa đô thị, từ văn hóa nông nghiệp sang văn hóa công nghiệp, từ văn hóa trọng tĩnh sang văn hóa trọng động, từ văn hóa thuần Đông phương sang văn hóa hội nhập với Tây phương. Trong bối cảnh đó, văn hóa Nam Bộ, với những thế mạnh và đặc điểm trong quá trình giao lưu văn hóa của mình, có khá nhiều ưu thế: Trong khi vẫn chắt lọc được những nét tinh túy của văn hóa truyền thống, người Nam Bộ lại sớm tiếp nhận được những điểm từ văn hóa Hoa và phương Tây phù hợp cho sự phát triển và làm tăng sức mạnh văn hóa vật chất và tinh thần. Có thể nói văn hóa Nam Bộ là mắt xích trung gian giữa văn hóa Việt Nam truyền thống và văn hóa phương Tây, chứa đựng trong mình những nét của văn hóa tương lai mà chúng ta đang hướng tới. Với ý nghĩa đó, văn hóa Nam Bộ và sự giao lưu văn hóa ở Nam Bộ lâu nay đã đóng vai trò của một nhân tố thúc đẩy và tăng cường tính hiệu quả trong sự phát triển và hiện đại hóa văn hóa truyền thống Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20600
Language: vi
Format Extent: Tr. 289-298
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : KY_05780.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.