Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723
Title: Diễn biến môi trường ở vùng nuôi trồng thủy sản khu vực miền Trung Việt Nam
Authors: Lê, Văn Thăng
Keywords: Môi trường;Nuôi trồng thủy sản;Miền Trung;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Cho đến nay, giới hạn khu vực miền Trung đã được nhiều tác giả xác định khác nhau, với tác giả bài viết, xác định khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy khu vực nghiên cứu đi từ tỉnh Thanh Hoá đến tỉnh Bình Thuận.
Description: 9 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20723
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 18.pdf
  • Description : 
  • Size : 296.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.