Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21417
Title: Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long : Đề tài NCKH. QT.06.34
Authors: Phùng, Đăng Hiếu
Keywords: Dòng chảy;Hải dương học;Hệ phương trình truyền chất;Vịnh Hạ long
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu thuật toán thích hợp sai phân giải hệ phương trình nước nông hai chiều và giải hệ phương trình truyền chất; Lập chương trình máy tính. Tính toán và kiểm nghiệm mô hình số theo các điều kiện lý thuyết và thực tế. Từ đó, ứng dụng mô hình tính toán thử nghiệm cho vùng Vịnh Hạ Long theo các kịch bản
Description: 54 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21417
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00645.pdf
  • Description : 
  • Size : 35.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.