Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21480
Title: Xây dựng chương trình và nội dung thí nghiệm huấn luyện học sinh giỏi THPT môn hóa học : Đề tài NCKH. QG.05.44
Authors: Lê, Kim Long
Trần, Thạch Văn
Từ, Vọng Nghi
Keywords: Bài tập thí nghiệm;Chương trình giảng dạy;Hóa học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: So sánh chương trình Hoá học từ THCS đến THPT của Việt Nam và một số chương trình Hoá học trong khu vực và Quốc tế. Xây dựng chương trình môn Hoá học phù hợp điều kiện của Việt Nam: các nội dung thí nghiệm đảm bảo tính cập nhật kiến thức, cơ bản và tích hợp tốt với nội dung chương trình môn Hoá thí điểm. Tiến hành thử nghiệm đối với học sinh khối THPT Chuyên Hoá thuộc trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội Nghiên cứu chương trình thi Quốc gia (từ 1992 đến nay) và Quốc tế (từ 1967 tới nay). Xây dựng chương trình huấn luyến học sinh giỏi môn Hóa học THPT. Xây dựng nội dung các bài thí nghiệm theo chương trình huấn luyện đã được thông qua Hóa học quốc tế của Trung Quốc Sản phẩm khoa học:Nội dung của các bài thí nghiệm Hóa họcTHPT: Hóa Cấu tạo- Đại cương;Hóa Vô cơ, Hữu cơ, kết quả thực hiện huấn luyện tại khối THPT Chuyên Hóa học, ĐH KHTN- ĐGQG Hà nội, Các chương trình quy định về môn Hóa huấn luyện học sinh giỏi môn Hóa, Chương trình quy định của IChO, một số đề thi và các bài chuẩn bị cho các kỳ thi IChO, Tài liệu huấn luyện Học sinh tham dự Olympic Hóa học quốc tế của Trung quốc. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Nội dung các bài thực tập Hóa Vô cơ, Đại cương, Hữu cơ với các câu hỏi và bài tập kèm theo, Bản dịch "Tài liệu huấn luyện Học sinh tham dự Olimpic Electronic Resources Người đóng góp: Trần, Thạch Văn Từ, Vọng Nghi ... [et al.] Ngôn ngữ: vie Định danh: DT_00654 Kiểu: Text Định dạng: Text/pdf Bảo hiểm: Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội Quyền: Access limited to members
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21480
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00654.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.