Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21500
Title: Những vấn đề về xây dựng hệ thống Linux, tổ chức quản trị và bảo mật : Đề tài NCKH. QC-01.07
Authors: Nguyễn, Nam Hải
Nguyễn, Minh Trí
Đoàn, Minh Phương
Keywords: Bảo mật dữ liệu;Chương trình hệ thống;Hệ thống Linux;Quản lý dữ liệu
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu các module trong hạt nhân của Linux và khả năng biên dịch, cho một mục đích chuyên dụng, một hệ điều hành có kích thước nhỏ có thế nhúng vào một thiết bị chuyên dụng, cấu hình không cao về phần cứng. Đưa ra các thành phần ứng dụng mạng trên Linux giúp các hệ thống Linux có thể chia sẻ và bảo mật các tài nguyên của mình với các hệ thống MS Windows như Samba, SSH. Các thành phần này đảm bảo an toàn và an ninh mạng trên Linux như Routing, Firewall, Proxy, VPN. Đồng thời đề xuất giải pháp quản trị người dùng một cửa LDAP và xây dựng thử nghiệm các thiết bị mạng chuyên dụng và đánh giá tính an toàn, ổn định, hiệu quả Sản phẩm hỗ trợ quản lý, lựa chọn các module và tổ chức đóng gói bộ cài đặt Linux cho những mục tiêu chuyên dụng do người dùng lựa chọn Sản phẩm phần mềm mã hóa và giải mã dữ liệu trên đường truyền được tích hợp vào nhân Linux và trong suốt đối với người dùng Tổng quan và hướng dẫn chi tiết về việc biên dịch nhân Linux, tích hợp và cấu hình các gói sản phẩm hỗ trợ quản trị mạng và đảm bảo an ninh mạng
Description: 192 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21500
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00655.pdf
  • Description : 
  • Size : 103.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.