Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
dc.date.accessioned2017-03-23T07:09:11Z-
dc.date.available2017-03-23T07:09:11Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21571-
dc.description160 tr.en_US
dc.description.abstractQuá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt Đề tài nêu bật bức tranh khái quát làng xã Thanh Trì đầu thế kỷ XIX qua địa bạ, công trình này vừa là sự tiếp nối các công trình nghiên cứu địa bạ quy mô lớn đã được công bố, nhưng đồng thời cố gắng rút ra các vấn đề xã hội từ tư liệu ruộng đất nhằm phục dựng lại một cách khái quát bức tranh làng xã vào đầu thế kỷ XIXen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectLịch sử địa lýen_US
dc.subjectThanh Trìen_US
dc.subjectThế kỷ 19en_US
dc.titleLàng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805) : Đề tài NCKH. QX97.04en_US
dc.typeOtheren_US
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00145.pdf
  • Size : 82,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
  dc.date.accessioned2017-03-23T07:09:11Z-
  dc.date.available2017-03-23T07:09:11Z-
  dc.date.issued2002-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21571-
  dc.description160 tr.en_US
  dc.description.abstractQuá trình phân hoá và tập trung ruộng đất ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng rõ ràng sự phân hoá và tập trung đó là chưa cao. Xét cả về số lượng chủ sở hữu cũng như số lượng ruộng đất mà họ nắm giữ, các lớp sở hữu trung gian còn tồn tại rất đông đảo. Trong khi đó, các lớp sở hữu địa chủ tuy có số lượng không ít nhưng ruộng đất mà họ nắm giữ lại cũng không nhiều. Hoàn toàn vắng mặt loại địa chủ lớn với mức sở hữu trên 50 mẫu. Lại có một khối lượng lớn nông dân có ruộng nhưng không đủ ruộng đất cày phải lĩnh canh thêm, không chỉ của địa chủ mà của cả các lớp sở hữu trung gian và các đối tượng đặc biệt khác. Bức tranh phân hoá xã hội ở Thanh Trì đã diễn ra nhưng có lẽ chưa đến mức thật gay gắt Đề tài nêu bật bức tranh khái quát làng xã Thanh Trì đầu thế kỷ XIX qua địa bạ, công trình này vừa là sự tiếp nối các công trình nghiên cứu địa bạ quy mô lớn đã được công bố, nhưng đồng thời cố gắng rút ra các vấn đề xã hội từ tư liệu ruộng đất nhằm phục dựng lại một cách khái quát bức tranh làng xã vào đầu thế kỷ XIXen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : ĐHQGHNen_US
  dc.subjectHà Nộien_US
  dc.subjectLịch sử địa lýen_US
  dc.subjectThanh Trìen_US
  dc.subjectThế kỷ 19en_US
  dc.titleLàng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805) : Đề tài NCKH. QX97.04en_US
  dc.typeOtheren_US
  Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)


 • DT_00145.pdf
  • Size : 82,25 MB

  • Format : Adobe PDF