Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21838
Title: Nghiên cứu sản xuất ENZYM PFU ADN POLYMERASE bằng công nghệ ADN tái tổ hợp : Đề tài NCKH. QGTĐ.03.03
Authors: Phan, Tuấn Nghĩa
Nguyễn, Quang Huy
Nguyễn, Thị Quỳ
Nguyễn, Thị Vân Anh
Ngô, Thu Hường
Keywords: Công nghệ ADN;Công nghệ sinh học;Enzym;Sinh học phân tử
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xây dựng phương pháp đánh giá hoạt tính tổng hợp ADN bởi ADN polymerase. Thiết kế các hệ thống primer để nhân bản gen pfu từ genome của Pyrococcus furiosus bằng kỹ thuật PCR. Nhân dòng gen pfu vào hệ thống vector thích hợp, biến nạp vào trong vi khuẩn E. coli và kiểm tra sản phẩm nhân dòng bằng phương pháp thích hợp. Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy, cảm ứng sinh tổng hợp enzym với hiệu suất cao và xây dựng quy trình tinh sạch chế phẩm. Xác định các tính chất của chế phẩm Pfu ADN polymerase thu được như độ bền với nhiệt, ảnh hưởng của một số hợp chất khác nhau, khả năng nhân bản đoạn gen lớn
Description: 57 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21838
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00518.pdf
  • Description : 
  • Size : 62.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.