Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21935
Title: Hệ điều hành Linux: Nghiên cứu và triển khai trong hoạt động của khoa công nghệ (ĐHQGHN) và ở Việt Nam : Đề tài NCKH. QC.01.05
Authors: Hà, Quang Thuỵ
Keywords: Nghiên cứu;Hệ điều hành Linux;Tin học;Ứng dụng
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu các tài liệu liên quan trên hệ thống tài liệu in ấn và trên Internet về nhân, về ứng dụng trên Linux. Khảo sát các môđun trong nhân của Linux trong hai hệ thống con: Hệ thống con điều khiển File và hệ thống con điều khiển quá trình (lập lịch, quản lý bộ nhớ, liên quá trình và mạng) tiến tới làm chủ một môđun theo định hướng ứng dụng. Nghiên cứu và cài đặt các nội dung về đa ngôn ngữ của Linux: bảng mã Unicode, font và bộ gõ trong Linux. Khảo sát và thử nghiệm các ứng dụng trên Linux, đặc biệt là các hệ quản trị CSDL, mạng và an toàn thông tin. Khởi tạo một hệ PC - cluster và ứng dụng môi trường tính toán song song
Description: 200 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21935
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00298.pdf
  • Description : 
  • Size : 129.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.