Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21957
Title: Dẫn đường cho robot di động sử dụng logic mờ: Đề tài NCKH. QC.09.16
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân
Keywords: Kỹ thuật;Điện tử học;Robot di động;Logic mờ
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu về các thuật toán dẫn đường và tránh vật cản của robot di động. Tổng quan cơ sở lý luận về logic mờ và ứng dụng của logic mờ trong vấn đề dẫn đường và tránh vật cản. Triển khai hoạt động của robot Sputnik, viết chương trình điều khiển robot sử dụng API trong ngôn ngữ VB. Thực thi thuật toán logic mờ trong MFLT của Matlab. Xây dựng các thuật toán có khả năng tìm đường về đích và tránh vật cản tĩnh trong quá trình hoạt động ở môi trường indoor. Các thuật toán náy đã được thực thi trên robot Sputnik thông qua các ứng dụng sau: robot tránh vật, robot tuần tra trong hệ thống tự động hóa tòa nhà và robot tự quản trị trong hệ thống điều khiển robot từ xa qua Internet
Description: 39tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21957
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000054.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.