Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21963
Title: Nghiên cứu giải pháp công nghệ FPGA cho các ứng dụng truyền thông : Đề tài NCKH. QC. 08 12
Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn
Vũ, Xuân Thắng
Trần, Việt Khoa
Trang, Công Chung
Keywords: Truyền thông;Mảng cổng khả lập trình;Viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu các kết quả ứng dụng SDR dựa trên FPGA cho truyền thông đã được thực hiện tại 1 số nước trên thế giới. Xem xét các hạn chế của một số chủng loại kit FPGA của Xillinx hay của Altera… khi thiết kế SDR trên các hệ thống đó để đánh giá khả năng thiết kế và tìm ra các giải pháp thiết kế hệ thống truyền thông dựa trên FPGA
Description: 43tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21963
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000055.pdf
  • Description : 
  • Size : 31.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.