Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22001
Title: Phê bình và tiểu luận.Tập 1
Authors: Hoài Thanh
Keywords: Tiểu luận;Phê bình;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cách mạng và tiếng nói -- Nhân ngày 19 tháng 5 ôn lại một ít đoạn văn thơ Hồ Chủ tịch -- Ghi lại một ít thơ của bộ đội trong kháng chiến...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22001
Language: vi
Format Extent: 323 tr.
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TP_00007.pdf
  • Description : 
  • Size : 164.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.