Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22003
Title: Phê bình và tiểu luận.Tập 2
Authors: Hoài Thanh
Keywords: Tiểu luận;Phê bình
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đọc "Nhật ký trong tù" -- "Gió lộng" một bước tiến mới của thơ Tố Hữu trên đà tiến rất nhanh của cách mạng Việt Nam -- Một ít bài thơ vượt tuyến của Giang Nam...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22003
Language: vi
Format Extent: 227 tr.
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TP_00008.pdf
  • Description : 
  • Size : 112.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.