Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22009
Title: Bài thơ cuộc đời
Authors: Huy Cận
Keywords: Giải thưởng Hồ Chí Minh;Thơ;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đời ta ta dựng -- Nghe nhịp sống cày bừa -- Người thợ ảnh hay là bài thơ cuộc đời...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22009
Language: vi
Format Extent: 108 tr.
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TP_00063.pdf
  • Description : 
  • Size : 31.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.