Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22017
Title: Trên một chặng đường : Tiểu luận chọn lọc, 1947-1980
Authors: Hà, Xuân Trường
Keywords: Tiểu luận;Đảng Cộng sản Việt Nam;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Vì một nền văn nghệ mới Việt Nam: cách mạng và con người; Quần chúng và phê bình nghệ thuật; Tập thơ "Việt Bắc"...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22017
Language: vi
Format Extent: tr. 268-470
Appears in Collections:Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TP_00011.pdf
  • Description : 
  • Size : 110.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.