Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22056
Title: Dấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong giai đoạn hiện nay: Đề tài NCKH 08.03
Authors: Chu, Thị Trang Vân
Nguyễn, Thị Lan
Trần, Thị Lâm Thi
Nguyễn, Văn Khánh
Trần, Thanh Ngọc
Nguyễn, Thị Hạ
Keywords: Luật hình sự;Tội phạm;Buôn bán phụ nữ;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khái quát chung về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trình bày thực trạng tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em thời gian qua và công tác phát hiện, xử lý. Đưa ra một số giải pháp nâng cao đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội (buôn bán phụ nữ trẻ em) BBPNTE: đặc điểm, dấu hiệu pháp lý đặc trưng và đường lối xử lý. Tình trạng tội phạm BBPNTE thời gian vừa qua (đặc biệt 5 năm gần đây): diễn biến, phương thức, thủ đoạn phạm tội, nguyên nhân, điều kiện phạm tội… Thực tiễn phát hiện, xử lý các tội phạm BBPNTE trong thời gian qua của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các giải pháp lập pháp và các giải pháp khác góp phần đấu tranh có hiệu quả với tình hình tội phạm BBPNTE trong thời gian tới
Description: 130tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22056
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000064.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.