Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22062
Title: Mô hình toán đối với sự phát triển kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường và quá trình đô thị hoá của đồng bằng sông Hồng : Đề tài NCKH. QT 02.04
Authors: Chu, Đức
Lê, Đình Định
Nguyễn, Dư
Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Viết Triều Tiên
Nguyễn, Văn Mậu
Trần, Huy Hổ
Keywords: Mô hình toán học;Phát triển kinh tế;Đô thị hoá;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2002
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu các phương pháp đánh giá sự biến động của kinh tế dưới tác động của sự thay đổi môi trường do quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng
Description: 63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22062
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00302.pdf
  • Description : 
  • Size : 20.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.