Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22064
Title: Tình hình chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi ở một số dân tộc thuộc Yên Bái : Đề tài NCKH QT. 06.23
Authors: Nguyễn, Hữu Nhân
Keywords: Chăm sóc trẻ em;Chế độ dinh dưỡng;Dân tộc thiểu số;Nhân học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi của cộng đồng người dân tộc Dao và Thái thuộc Yên Bái theo chương trình phần mềm của tổ chức Y tế thế giới (WHO). Đánh giá thực trạng chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi tại gia đình và cộng đồng người Dao và Thái thuộc Yên Bái, xác định mối tương quan giữa một số tập quán chăm sóc trẻ em với sự phát triển cơ thể của trẻ dưới 5 tuổi tại 2 dân tộc thiểu số nói trên Tìm hiểu tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em của người Dao và người Thái tại Yên Bái. Bao gồm thực trạng chăm sóc trẻ em, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em và tìm hiểu mối liên quan giữa một số tập quán chăm sóc và tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ Hiểu biết của các bà mẹ về chăm sóc trẻ còn nhiều hạn chế do trình độ học vấn thấp cũng như điều kiện gia đình còn hạn chế và tồn tại nhiều tập quán lạc hậu Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở các dạng khác nhau là: Thể nhẹ cân (cân/tuổi) là 37%, thể thấp còi (cao/tuổi) là 35,6% và thể gày còm (cân/cao) là 9%
Description: 17 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22064
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00693.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.