Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22076
Title: Đại số và ứng dụng : Đề tài NCKH. QT.99.02
Authors: Trần, Trọng Huệ
Nguyễn, Đức Đạt
Phạm, Việt Hùng
Keywords: Đại số;Ứng dụng
Issue Date: 2001
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu bài toán về sự bùng nổ tổ hợp các giải pháp Nghiên cứu các tính chất căn để phân loại các cấu trúc đại số Sử dụng lý thuyết các vành địa phương để khảo sát hàm độ dài
Description: 11 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22076
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00307.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.