Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22103
Title: Tìm kiếm các chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học nhằm tạo chế phẩm làm sạch nước nuôi tôm : Đề tài NCKH QG-TĐ.05.05
Authors: Phạm, Văn Ty
Nguyễn, Lân Dũng
Nguyễn, Thanh Dương
Bùi, Việt Hà
Đào, Thị Lương
Trần, Thị Thanh Huyền
Nguyễn, Duy Thịnh
Phạm, Đức Ngọc
Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Vi sinh vật;Sinh học;Tôm;Hoạt tính sinh học
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có những đặc điểm: có khả năng sinh các chất hoạt động sinh học (enzym ngoại bào) phân giải nhanh các chất hữu cơ không mong muốn trong cao tôm; Có khả năng sinh chất kháng khuẩn chống một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở tôm. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân loại các chủng lựa chọn. Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và sinh tổng hợp các hoạt chất sinh học. Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh (probiotic) để xử lý nước ao nuôi tôm. Khảo nghiệm chế phẩm ở phòng thí nghiệm và trong ao nuôi Phân lập và tuyển chọn bộ vi sinh vật có khả năng sinh các chất có hoạt tính sinh học cao, giúp phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa và diệt các vi sinh vật gây bệnh cơ hội trong ao nuôi. Từ các chủng đã được lựa chọn, nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh thân thiện môi trường với giá rẻ nhằm làm sạch nước nuôi tôm, thay thế cho việc sử dụng kháng sinh Từ 130 chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học đã lựa chọn được 5 chủng vi khuẩn để nghiên cứu các đặc điểm sinh học và phân loại để chế tạo chế phẩm probiotic dùng trong nuôi tôm. Hai chủng V20 (Bacillus licheniformis) và V11 (Bacillus subtilis) có khả năng sinh enzym ngoại bào phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừa. Ba chủng V75 (Bacillus subtilis), L40 (Lactobaccillus plantarum) và L1.1 (Enterococcus lactis) có khả năng sinh các chất kháng khuẩn diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh cho tôm. Từ 5 chủng nói trên đã nghiên cứu và chế tạo ra chế phẩm rồi tiến hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và 40.000 m¬¬¬2 ao nuôi. Kết quả cho thấy chế phẩm có khả năng làm sạch môi trường ao nuôi. Các chỉ số BOD, COD, H2S, NO2, NH4 đều giảm, tỷ lệ động vật thủy sinh và tảo có lợi đều tăng, tỷ lệ tôm chết giảm, năng suất tăng 2 lần so với đối chứng
Description: 79tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22103
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000068.pdf
  • Description : 
  • Size : 57.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.