Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22106
Title: Sử dụng công cụ GIS trong đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí đô thị Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.01.45
Authors: Phạm, Thị Việt Anh
Hoàng, Anh Lê
Phạm, Văn Quân
Keywords: Công cụ GIS;Hà Nội;Môi trường;Môi trường không khí
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Áp dụng trong một số lĩnh vực như quản lý môi trường và quy hoạch môi trường ở Hà Nội Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội, đồng thời đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí ở Hà Nội trên cơ sở sử dụng công cụ GIS
Description: 37 tr. + Phụ lục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22106
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00324.pdf
  • Description : 
  • Size : 20.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.