Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22107
Title: Nghiên cứu bài toán định tuyến trong mạng ADHOC. Đề tài NCKH QC.06.17
Authors: Phạm, Thị Hồng
Bùi, Trung Ninh
Màu, Văn Phương
Keywords: Bài toán định tuyến;Mạng ADHOC;Mạng truyền thông
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về mạng ADHOC: chuẩn 802.11 trong mạng và vấn đề định tuyến trong mạng. Cải thiện lưu lượng trong mạng ADHOC: đề xuất, lưu thông trong mạng Wireless Multihop Ad- hoc tại nút relay, giải pháp tốc độ cân bằng để cải thiện lưu lượng bão hòa, mô phỏng và đánh giá kết quả. Khảo sát bài toán định tuyến trong mạng ADHOC: mô hình và thực hiện mô hình Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 02 báo cáo tại hội nghị Vô tuyến Điện tử toàn quốc năm 2006, 01 báo cáo khoa học trong Hội nghị khoa học sinh viên trường Tìm hiểu, dịch các tài liệu chuyên khảo về mạng Wireless LAN, về mạng Adhoc, thuật toán định tuyến trong mạng Adhoc Xây dựng lý thuyết mô phỏng mạng truyền thông phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng hạ tầng viễn thông phục vụ trực tiếp đào tạo luận án sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu khoa học. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trong bộ môn, cho các bạn sinh viên Xây dựng được hệ thống tài liệu về đào tạo và nghiên cứu về các hệ thống Viễn thông và phần mềm mô phỏng các phương thức định tuyến trong mạng Adhoc dựa trên phần mềm NS-2. Lập cấu hình mạng Adhoc sử dụng trong mô phỏng. Tìm hiểu ứng dụng và cách thức sử dụng phần mềm NS-2 trên hệ điều hành Linux
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22107
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00705.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.