Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22108
Title: Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý học đường tại một số trường THPT tại Hà Nội: Đề tài NCKH QS.06.01
Authors: Đặng, Hoàng Minh
Tô, Thị Hạnh
Hoàng, Cẩm Tú
Hoàng, Nam Phương
Nguyễn, Cao Minh
Keywords: Tâm lý học;Tư vấn tâm lý;Hà Nội;Trung học phổ thông
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tìm hiểu thực trạng hoạt động của một số phòng tư vấn học đường đang hoạt động tại Hà Nội. Khảo sát nhận thức, đánh giá của cán bộ quản lý nhà trường, giáo viên, học sinh về công tác tư vấn tâm lý học đường ở cả những trường đã triển khai hoạt động này và những trường chưa có. Đề xuất mô hình tư vấn tâm lý học đường khoa học và hiệu quả
Description: 64tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22108
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000069.pdf
  • Description : 
  • Size : 31.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.