Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22119
Title: Nghiên cứu và xây dựng cấu trúc systolic có độ phức tạp thấp của bộ lọc tự thích nghi: Đề tài NCKH QC.07.02
Authors: Trần, Quang Vinh
Nguyễn, Kiêm Hùng
Nguyễn, Mạnh Phương
Nguyễn, Anh Cường
Mai, Ngọc Hùng
Nguyễn, Ngọc Mai
Keywords: Bộ lọc tự thích nghi;Cấu trúc Systolic
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu: Các mạch lọc số; Bộ lọc FIR; Bộ lọc thích nghi; Kiến trúc Systolic cho bộ lọc; VLSI, ASIC, FPGA và VHDL; Ngôn ngữ VHDL; Thực nghiệm: thiết kế, mô phỏng và thực hiện các bộ lọc FIR và bộ lọc thích nghi có cấu trúc Systolic trên FPGA. Kết quả đạt được: đã thiết kế thực hiện được các bộ lọc điện tử số thích nghi hiện đại ứng dụng công nghệ Systolic thấp chiều trên chip vi điện tử có độ tích hợp lớn là FPGA của hãng Xilinx Thực hiện được các bộ lọc số thích nghi hiện đại sử dụng công nghệ Systolic đường ống một chiều trên chip vi điện tử có độ tích hợp lớn FPGA. Các bộ lọc này có thể sử dụng cho các ứng dụng nghiên cứu thực tế và giảng dạy về một lĩnh vực mới ở Việt Nam là thiết kế VLSI 01 báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế, 01 báo cáo khoa học sinh viên đạt giải nhất cấp trường ĐHCN, 01 báo cáo khoa học sinh viên đạt giải khuyến khích cấp trường Đã ứng dụng cho giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học “Thiết kế mạch điện tử số”, “Thiết kế mạch VLSI và ASIC”, “Cấu trúc máy vi tính và kỹ thuật ghép nối máy tính”, và “Xử lý tín hiệu số” tại khoa Điện tử - viễn thông, trường ĐHCN, ĐHQGHN. Các môn này với các ứng dụng được cập nhật từ đề tài, có thể áp dụng cho các thực tiễn như hệ thống điều khiển số hoặc hệ thống viễn thông
Description: 47tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22119
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000071.pdf
  • Description : 
  • Size : 30.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.