Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22134
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit chứa các hạt áp điện có kích thước nano : Đề tài NCKH. QT.09.25
Authors: Phan, Thị Tuyết Mai
Vũ, Thị Hải Ninh
Keywords: Vật liệu Compozit;Nano;Hạt áp điện;nhựa Epoxy
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Chế tạo vật liệu compozit nền nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh, khảo sát tính chất cơ học. Ghép hợp chất ghép nối silan lên bề mặt hạt áp điện nano BaTiO3. Đánh giá hiệu quả phản ứng bằng phổ hồng ngoại và phân tích nhiệt TGA. Chế tạo vật liệu compozit nền nhựa epoxy có chứa các hạt áp điện nano BaTiO3. Khảo sát tính chất nhiệt, điện môi của vật liệu. Ghép hạt áp điện nano BaTiO3 lên bề mặt sợi thủy tinh. Chế tạo vật liệu compozit nền nhựa epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh có chứa hạt điện nano BaTiO3, khảo sát tính chất cơ học, tính chất nhiệt và điện môi. Kết quả thu được: Đã ghép thành công chất nối silan lên bề mặt hạt áp điện nano BaTiO3. Đã tìm được tỷ lệ và điều kiện tối ưu cho phản ứng đóng rắn nhựa epoxy với chất đống rắn DDM. Đã tìm được tỷ lệ sợi thủy tinh gia tăng tối ưu là 50% khối lượng. Tìm được tỷ lệ hạt nano phân tán trong nhựa nền epoxy tối ưu là 5% khối lượng.Tìm được điều kiện tối ưu thực hiện quá trình đưa hạt nano BaTiO3 lên bề mặt sợi thủy tinh, cụ thể: Tốc độ nhúng 10mm/phút, thời gian nhúng la 10 phút, nồng độ hạt là: 20mgBaTiO3/ml etanol
Description: 45tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22134
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000078.pdf
  • Description : 
  • Size : 28.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.