Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22149
Title: Xây dựng bản đồ đất tỉnh Quảng Ninh dạng Web tương tác trực tuyến: Đề tài NCKH. QT.09.54
Authors: Nguyễn, Quốc Việt
Nguyễn, Xuân Thành
Phạm, Tiến Hải
Keywords: Bản đồ đất;Quảng Ninh;Web;Địa lý toán
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Khảo sát thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan đến phân bố, đặc tính các loại đất chính ở tỉnh Quảng Ninh. Thu thập thông tin, dữ liệu xây dựng các bẩn đồ chuyên đề về đất đai, hành chính, giao thông ... Sử dụng công nghệ GIS để tiến hành chồng xếp các lớp thông tin. Nghiên cứu các công nghệ Web-GIS hiện nay và xây dựng bản đồ tương tác trực tuyến Web-GIS. Kết quả đạt được: Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đất, bản đồ hành chính giao thông ... tỉnh Quảng Ninh. Thiết kế và xây dựng bản đồ trực tuyến với các lớp thông tin khác nhau phục vụ công tác quản lý tài nguyên đất của tỉnh Quảng Ninh. Website hiển thị trực quan, thân thiện cung cấp thông tin và bản đồ động cùng với các công cụ khai thác bản đồ tiện dụng cho người sử dụng. Xây dựng và vận hành bản đồ tương tác trực tuyến trên mạng nội bộ (LAN) và Localhost. Sản phẩm của đề tài có chức năng tương tác trực tuyến rất hữu ích: xây dựng bản đồ chuyên đề, tìm kiếm theo một hay nhiều chỉ tiêu, phân tích thông tin, trích xuất thông tin ... phục vụ công tác quản lý của nhiều ngành, lĩnh vực nói chung và đặc biệt trong quản lý tài nguyên đất đai
Description: 36tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22149
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000081.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.