Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22192
Title: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật đo lường trong truyền thông vô tuyến và anten thông minh: Đề tài NCKH. QC.09.24
Authors: Trương, Vũ Bằng Giang
Đặng, Trần Chiến
Trần, Thị Thúy Quỳnh
Vũ, Xuân Thắng
Nguyến, Tiến Hòa
Keywords: Vô tuyến;Kỹ thuật truyền thông;Anten;Truyền thông vô tuyến
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích, đánh giá vai trò và ứng dụng của các kỹ thuật đo lường trong truyền thông và anten thông minh. Xây dựng các quy trình ứng dụng các kỹ thuật đo lường trong truyền thông và anten thông minh dùng cho các phòng thí nghiệm và phòng thực hành về đo lường anten và siêu cao tần. Kết quả đạt được: Nghiên cứu được các vấn đề lý thuyết về đo lường anten, phân tích dạng xung tín hiệu, mẫu mắt tín hiệu truyền dẫn, kỹ thuật phân tích phổ tín hiệu, kỹ thuật phân tích vector tín hiệu điều chế số. Mỗi kỹ thuật phân tích đều nêu rõ được cơ sở lý thuyết, cơ sở và sơ đồ khối thiết bị phân tích. Kết quả thực tế: đã thực hiện đo kiểm hệ thống đo lường anten, thực hiện đo kiểm dạng xung và mẫu mắt truyền dẫn của tín hiệu E1, phân tích và đánh giá tín hiệu đo được với tiêu chuẩn G.703 của khuyến nghị ITU-T. Thực hiện phân tích phổ tín hiệu quang của dịch vụ truyền dẫn DWDM với 10 bước sóng đang sử dụng và phổ của tín hiệu SDH 10Gbps. Phân tích vector tín hiệu điều chế của hệ thống GSM, phân tích các tham số của tín hiệu điều chế QPSK trong hệ thống thu phát tín hiệu
Description: 88tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22192
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000088.pdf
  • Description : 
  • Size : 56.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.