Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22201
Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lí Mangan trong nước và thiết kế thiết bị xử lí Mangan trong nước ngầm qui mô gia đình : Đề tài NCKH QG.05.12
Authors: Nguyễn, Hoàng
Trần, Kim Tiến
Đào, Văn Phổ
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu khả năng xử lí của một số nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như than, pyroluzit, MnO2 hoạt hoá. Tiến hành nghiên cứu phương pháp phân tích mangan chính xác, nhanh để đánh giá chất lượng nước trước và sau xử lí. Điều chế vật liệu xử lí thích hợp là MnO2 hoạt hoá với các phối liệu thích hợp nhằm làm tăng khả năng xử lý và làm giảm giá thành vật liệu. Bước đầu nghiên cứu lắp đặt thiết bị đơn giản, rẻ tiền để xử lý mangan trong một số khu vực có nước ngầm bị ô nhiễm mangan ở Hà Nội
Description: 34 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22201
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00717.pdf
  • Description : 
  • Size : 25.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.