Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2221
Title: Tham nhũng trong giáo dục đại học
Authors: Heyneman, Stephen P.
Keywords: Tham nhũng;Giáo dục đại học
Issue Date: 2011
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 34-36
Series/Report no.: Số 246;
Abstract: Tham nhũng đang là “chủ đề nóng” đối với mọi quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, bản thân khái niệm “tham nhũng” cũng chưa được thống nhất nếu xét theo ngành, nghề, lĩnh vực, phạm vi. đối với giáo dục đại học, dường như khái niệm tham nhũng còn phức tạp hơn thế. bản tin ĐHQGHN trân trọng giới thiệu bài viết của Stephen P.Heyneman, giáo sư chuyên ngành chính sách giáo dục quốc tế, đại học Vanderbilt về lĩnh vực này.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2221
Appears in Collections:VNU Bulletin

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 246p34-p36_Tham nhung trong giao duc dai hoc _ Stephen P.Heyneman.pdf
  • Description : 
  • Size : 157.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.