Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22324
Title: Nghiên cứu xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam : Đề tài NCKH. QX.04.17
Authors: Trần, Hữu Huỳnh
Trần, Thị Quý
Đỗ, Văn Hùng
Keywords: Mục lục liên hợp;Thư viện công cộng;Thư viện học;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu Mục lục liên hợp và nhu cầu trao đổi thông tin trong hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam; Thiết kế xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến và triển khai cho hệ thống Thư viện công cộng Việt Nam
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22324
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00588.pdf
  • Description : 
  • Size : 44.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.