Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22325
Title: Thời gian và không gian nghệ thuật thơ mới : Đề tài NCKH. QX.2002.01
Authors: Trần, Khánh Thành
Keywords: Nghiên cứu văn học;Nghệ thuật thơ mới;Thơ;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Tổng quan về sự vận động của thơ Việt Nam, sự xuất hiện của phong trào Thơ mới cũng như quá trình biến đổi thi pháp thơ trong quá trình hiện đại hoá. Đồng thời đi sâu nghiên cứu hai phương diện cụ thể của Thơ mới, đó là: thời gian và không gian nghệ thuật trong thơ mới Giúp sinh viên, học viên sau đại học có thêm tài liệu nghiên cứu học tập về thơ mới, về một hướng tiếp cận mang tính khoa học về một trào lưu văn học đã được khẳng định vững chắc trên tiến trình văn học Việt Nam hiện đại
Description: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22325
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00591.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.