Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22327
Title: Nghiên cứu phương pháp dạy - học văn bản văn học theo đặc điểm thể loại và loại hình cho sinh viên chuyên pháp : Đề tài NCKH. QN.03.07
Authors: Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Giảng dạy;Văn bản văn học;Văn học Pháp
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nêu định nghĩa về văn bản văn học, vai trò của văn bản văn học trong giảng dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài. Trình bày phương pháp giảng dạy văn bản văn học Pháp theo đặc điểm loại hình và thể loại trên cơ sở bài đọc theo phương pháp. Giới thiệu các bài tập minh hoạ chủ yếu dựa vào các trích đoạn trong 2 giáo trình "Văn học Pháp thế kỷ 19" và "Văn học Pháp thế kỷ 20" Giúp người học phân biệt được những đặc điểm chính của các thể loại và loại hình văn bản, đưa ra những đường hướng tiếp cận đối với từng thể loại văn học, đúc kết những dạng câu hỏi đặc trưng cho từng thể loại nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu và chất lượng giảng dạy văn học Pháp Cung cấp công cụ phân tích văn bản bao gồm công cụ phân tích văn bản và các mẫu câu hỏi khai thác văn bản Cung cấp những khái niệm về văn bản văn học và đặc điểm từng thể loại và loại hình văn bản. Giới thiệu một cách hệ thống quá trình văn bản học được sử dụng trong giảng dạy và cung cấp cho giáo viên và sinh viên tiếng Pháp một phương pháp dạy- học đề cao tính chủ động của người học Kết quả thu được trong công trình này có thể được sử dụng để giảng dạy môn " Phân tích văn bản văn học" trong khung chương trình bộ môn văn học Pháp
Description: 98 tr. + Tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22327
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00608.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.