Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22332
Title: Vấn đề lịch sử thanh điệu tiếng Việt : Đề tài NCKH. QX.04.04
Authors: Trần, Trí Dõi
Keywords: Ngôn ngữ;Phương ngữ học;Thanh điệu Tiếng Việt;Lịch sử
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích tình trạng thanh điệu hiện nay trong tiếng Việt và các ngôn ngữ thuộc nhóm tiếng Việt - Mường. Nêu những lý giải về thanh điệu, phân biệt trường hợp nào là cội nguồn, trường hợp nào là do vay mượn mà có. Góp phần làm chính xác hóa lý thuyết hình thành thanh điệu của những ngôn ngữ Nam Á kiểu tiếng Việt do A. G. Haudricourt đề xướng
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22332
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00603.pdf
  • Description : 
  • Size : 66.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.