Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22342
Title: Ngữ pháp giao tiếp của câu tiếng Việt - Mô tả theo mục đích giao tiếp của người nói : Đề tài NCKH. CB. 04.11
Authors: Đinh, Thanh Huệ
Keywords: Ngữ pháp;Tiếng Việt
Issue Date: 2006
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nhận diện tình thái và nghĩa tình thái; Trình bày cơ sở lý thuyết về tình thái nhìn từ những góc độ nghiên cứu khác nhau. Tìm hiểu tình thái trong Việt ngữ nghiên cứu, tình thái của phát ngôn tiếng Việt, các phương tiện biểu đạt và miêu tả nghĩa tình thái
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22342
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00600.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.