Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22346
Title: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm chế tạo và ứng dụng bạc kim loại và các oxit TiO2, Cu2O kích thước nano : Đề tài NCKH.QGTĐ.04.10
Authors: Vũ, Đăng Độ
Keywords: Bạc kim loại;Công nghệ hoá học;Oxit
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bạc kim loại và các oxit TiO2, Cu2O kích thước nano mét. Sử dụng các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu cấu trúc và khảo sát khả năng ứng dụng của các sản phẩm điều chế được. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của bạc kim loại, TiO2, Cu2O, điều chế được: Ag có khả năng diệt khuẩn, TiO2 có khả năng xúc tác quang hoá trong xử lý môi trường và Cu2O có khả năng xúc tác oxi hoá - khử Xây dựng quy trình công nghệ quy mô phòng thí nghiệm tổng hợp Ag, TiO2, Cu2O có kích thước nano và nghiên cứu khả năng ứng dụng của chúng Với Ag: Nghiên cứu khả năng diệt vi khuẩn E.coli của sản phẩm. Sản phẩm tiêu diệt 100% vi khuẩn E.coli trong mẫu thử. Khảo sát khả năng thể hiện hiệu ứng tăng cường sự tán xạ Raman (hiệu ứng SERS) của vật liệu Ag/silica đối với Natri salixilat Với TiO2: Nghiên cứu khả năng xúc tác quang hóa của TiO2 kích thước nano đối với phản ứng phân hủy 3 loại thuốc nhuộm (Orange HER, Blue HEGN, Red 3B). Với Cu2O: Khảo sát khả năng xúc tác của Cu2O đối với phản ứng oxi hóa thiosunfat thành sunfat và izopropanol thành axeton
Description: 144 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22346
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00621.pdf
  • Description : 
  • Size : 164.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.