Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22349
Title: Những vấn đề cơ bản của tâm lý học quản trị kinh doanh : Đề tài NCKH. CB.04.14
Authors: Nguyễn, Hữu Thụ
Keywords: Quản trị doanh;Tâm lý học;Tâm lý học quản trị kinh doanh
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Phân tích các quan điểm, công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học quản trị kinh doanh trong và ngoài nước nhằm làm sáng tỏ vấn đề Tâm lý học kinh doanh; Phân tích đặc điểm tâm lý của một số nhà kinh doanh thành đạt trên thế giới và Việt Nam nhằm xây dựng chân dung của người giám đốc doanh nghiệp hiện nay. Từ đó đưa ra các kết luận và kiến nghị cho việc nâng cao chất lượng đào tạo môn Tâm lý học quản trị kinh doanh của khoa Tâm lý học Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
Description: 145 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22349
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00587.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.