Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22351
Title: Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ từ một số phế thải và ứng dụng vào xử lý kim loại nặng và hóa chất hữu cơ độc hại có trong nguồn nước bị ô nhiễm : Đề tài NCKH. QGTD.04.02
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Nguyễn, Đức Huệ
Phạm, Luận
Keywords: Kim loại nặng;Nước;Vật liệu hấp phụ;Ô nhiễm nước
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu xây dựng quy trình tách axit humic từ than bùn Tuyên Quang; xây dựng quy trình biến tính axit humic; xây dựng quy trình chế tạo vật liệu hấp phụ BA1 từ axit humic biến tính và Na2SiO3, vật liệu BA2 dựa trên phủ axit humic biến tính lên gạch xốp chịu nhiệt. Xây dựng được quy trình chế tạo vật liệu hấp phụ hỗn hợp gồm chitosan và than hoạt tính. Xây dựng quy trình chế tạo vật liệu hấp phụ từ than tro bay sau khi xử lý bằng NAOH để xử lý kim loại nặng có trong nước thải của xí nghiệp mạ Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hấp phụ từ một số phế thải (vỏ tôm, than bùn, than tro bay) thành vật liệu có khả năng hấp phụ kim loại nặng và hóa chất hữu cơ độc hại
Description: 75 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22351
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00619.pdf
  • Description : 
  • Size : 76.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.