Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22358
Title: Kinh tế học về chảy máu chất xám lý thuyết, mô hình và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.22
Authors: Nguyễn, Đức Thành
Phạm, Sỹ Thành
Phạm, Tuyết Mai
Keywords: Kinh tế học;Việt Nam;Chảy máu chất xám;Quản lý công
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Hệ thống hóa lý luận hiện đại, cập nhật, trong lĩnh vực kinh tế học về chảy máu chất xám, đồng thời khảo sát, tổng hợp những quan niệm khác nhau hiện nay về hiện tượng và bản chất của chảy máu chất xám, nhằm xây dựng nền tảng cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo ở Việt Nam. Xây dựng ít nhất 01 mô hình lý thuyết (mô hình toán) trong lĩnh vực kinh tế học về chảy máu chất xám, đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu này hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở đó đưa ra những cơ sở lý luận cho việc thu hút và sử dụng chất xám ở Việt Nam
Description: 170 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22358
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00060000175.pdf
  • Description : 
  • Size : 104.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.