Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22382
Title: Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần : Đề tài NCKH. QG.03.02
Authors: Nguyễn, Văn Hùng
Hồ, Tiến Dũng
Lê, Hải Hưng
Nguyễn, Bá Đức
Nguyễn, Thị Thu Hoài
Đào, Xuân Viết
Keywords: Hiệu ứng cao tầng;Tham số nhiệt động;Tương tác nguyên tử;XAFS
Issue Date: 2003
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Làm đề tài cho nghiên cứu, đào tạo đại học, trên đại học và hợp tác quốc tế Lĩnh vực áp dụng là vật lý chất rắn và khoa học vật liệu Lập trình tính số để đánh giá các số liệu thực nghiệm Nên cấp tiếp kinh phí tạo điều kiện cho phát triển tiếp lý thuyết trên để áp dụng tính cho hợp chất và các hệ có kích thước nanô Hợp tác quốc tế với các nhà khoa học Đức và Mỹ Nghiên cứu một số hiệu ứng cao tần trong các hệ nanô Tiến hành tính số và so sánh với các kết quả thực nghiệm và từ các lý thuyết khác, trong đó hợp tác quốc tế để có số liệu thực nghiệm Tính các tham số của thế tượng tác nguyên tử Morse cho các hệ có cấu trúc khác nhau như fcc, bcc,hcp.Thế này rất quan trọng trong việc tính các hiệu ứng phi điều hoà Tính các tham số nhiệt động và các phổ XAFS từ các chất đồng vị(isotope) Xây dựng các công thức của XAFS phi điều hoà và áp dụng cho các hệ có cấu trúc khác nhau như fcc, bcc, hcp Xây dựng phương pháp và tính các tham số nhiệt động và XAFS khi hệ có các nguyên tử tạp chất.So sánh với kết quả theo Mossbauer nổi tiếng Xét các hiệu ứng tương quan(correlation) trong dao động nguyên tử.Xây dựng phương pháp tính các hàm tương quan, các tham số nhiệt động khi có hiệu ứng tương quan và không có hiệu ứng tương quan KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Góp phần xây dựng lý thuyết XAFS phi điều hoà Tính số, so sánh với thực nghiệm Xây dựng phương pháp tính các tham số vật lý trong phương pháp XAFS đối với các tinh thể tinh khiết và khi có tạp chất Xây dựng phương pháp tính thế tương tác nguyên tử phi điều hoà ( thế Morse) Xét các hiệu ứng cao tần trong bán dẫn và các hệ cấu trúc nanô
Description: 27 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22382
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DT_00195.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.